Kopper (inkl. Abekopper)

Sygdommen og dens symptomer

Kopper var almindelig indtil 1880’erne og havde en dødelighed mellem 1 og 50 % afhængig af virus-type. Fra 1871 blev kokoppe-vaccination lovpligtigt og bevirkede, at koppeepidemierne hurtigt gik tilbage. Kopper blev i 1980 erklæret udryddet på verdensplan af WHO.

Kopper var en meget smitsom infektionssygdom forårsaget af et stort DNA-holdigt variola virus, som er en del af poxvirus familien. Andre poxvirus forårsager abe- og kokopper samt mollusker hos mennesker. Symptomerne ved kopper var høj feber i nogle dage efterfulgt af et blæreformet udslæt i ansigtet og på kroppen. Udslættet medførte skorpe- og ardannelse i modsætning til den ubeslægtede og mildere børnesygdom skoldkopper.

Abekopper er en sygdom, der har været kendt i Afrika i mange år, men som kun meget sjældent er set i Europa. Siden maj 2022 har der dog været flere tilfælde af abekopper i Danmark og Europa. Abekopper er forårsaget af en virus, der er relateret til koppevirus, og symptomerne ligner dem, man tidligere har set hos koppepatienter, selvom de er mindre alvorlige. Symptomer på Abekopper er feber, kulderystelser, hovedpine, muskelsmerter og træthed. Hævede lymfekirtler ses ofte. Indenfor 1 til 3 dage efter symptomerne starter, kan patienten udvikle et udslæt med blærer, der kan ligne udslættet fra den ubeslægtede og mildere børnesygdom skoldkopper.

Vaccination

Det er muligt at blive vaccineret mod abekopper. Sundhedsstyrelsen opdaterer løbende deres risikovurdering, inklusiv hvem der kan tilbydes vaccination.

Tal med din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt vaccination mod abekopper er relevant for dig.

Forekomst

Det sidste tilfælde af kopper i Danmark var i 1970, og sygdommen blev i 1980 erklæret udryddet på verdensplan af WHO.

I maj 2022 kom den smitsomme sygdom abekopper (mpox) til Danmark. Sygdomsudbruddet blev bremset i efteråret 2022, men der er stadig smitte i Europa.

Smittekilder

  • Smitte med abekopper sker ved direkte eller indirekte tæt fysisk kontakt, f.eks. ved at dele tøj eller seng med en smittet person eller gennem sex. Alle kan blive smittet med abekopper, men under det seneste udbrud i Europa har de smittede personer hovedsageligt været mænd, der har sex med mænd, og som har flere og forskellige partnere.

Book tid