Helvedesild

Sygdommen og dens symptomer

Helvedesild, også kaldet herpes zoster, er en virusinfektion, der viser sig som et smertefuldt rødt udslæt, efterfulgt af små blærer, der kan blive fyldt med pus eller blodig væske. Sygdommen kan ramme alle steder på kroppen eller i ansigtet, men det er kendetegnende for udslættet, at det altid kun breder sig i den ene side. Et udbrud af helvedesild varer typisk 2-4 uger (den akutte fase), men 10-20% af patienter over 50 år vil opleve langvarige nervesmerter. Helvedesild kan også have en række andre komplikationer, såsom ansigtslammelse, synstab og hørenedsættelse, hvis man får et udbrud i ansigtet.

Helvedesild kan ramme alle, der tidligere har haft skoldkopper, idet sygdommen skyldes en reaktivering af samme virus. Helvedesild ses typisk hos voksne over 50 år, idet immunforsvaret langsomt svækkes mod alderen, hvilket gør det muligt for helvedesild at bryde ud. Yngre personer med svækket immunforsvar grundet eksisterende sygdom og personer, der modtager immundæmpende behandling, har også en øget risiko for at få helvedesild.

Vaccination

Det er muligt at blive vaccineret mod helvedesild, hvis man er over 50 år, eller hvis man er over 18 år og i øget risiko for at få helvedesild. Tal med din læge eller personalet på et apotek eller en vaccinationsklinik, hvis du er i tvivl om, hvorvidt vaccination mod helvedesild er relevant for dig.

Forekomst

Ca. 98 % af alle voksne har haft skoldkopper og er derfor i risiko for at udvikle helvedesild senere i livet. Op til 1 ud af 4 voksne vil få et udbrud af helvedesild i løbet af deres liv.

Smittekilder

  • Dråbesmitte. Vær dog opmærksom på, at helvedesild kun kan smitte dem, som ikke tidligere har haft skoldkopper, og den smittede vil i så fald få skoldkopper – ikke helvedesild. En person med helvedesild kan ikke smitte andre med helvedesild.

  • Risikoen for at få helvedesild stiger med alderen, eller hvis man er immunsvækket grundet eksisterende sygdom eller immundæmpende behandling.

Book tid