Sygdomme der kan forebygges

Helvedesild (herpes zoster) er en virusinfektion, der viser sig som et smertefuldt rødt udslæt, efterfulgt af væskefyldte blærer. Sygdommen kan ramme alle, der tidligere har haft skoldkopper, idet den skyldes en reaktivering af samme virus. Op til 1 ud af 4 voksne vil opleve at få et udbrud af helvedesild. Vaccination er muligt for voksne over 50 år samt voksne over 18 år i øget risiko.
Febril og potentielt alvorlig smitsom luftvejssygdom, der overføres via sekreter fra luftvejene. De danske sundhedsmyndigheder anbefaler vaccination mod sæson influenza for visse risikogrupper.
Hepatitis A også kaldet smitsom leverbetændelse, er en akut smitsom leversygdom, der skyldes en virus. Vaccination mod hepatitis A er ikke en del af det nationale vaccinationsprogram.
Hepatitis B er en leverbetændelse som følge af virusinfektion – potentielt alvorlig og kronisk. Hepatitis B er udbredt i store dele af verden.
Difteri er en bakterieinfektion. Giftstof produceret af bakterien kan beskadige nerverne og hjertemusklen. Kombinationsvaccinationer, som også virker mod difteri, er en del af det nationale børnevaccinationsprogram.
TBE er en virussygdom, der overføres af flåter og kan forårsage en alvorlig hjernebetændelse.
Fåresyge er en virussygdom, hvor symptomerne omfatter feber, hovedpine, manglende appetit og smertefuld hævelse af spytkirtlerne under ørerne, enten i den ene side eller i begge sider, med deraf følgende hævelse i kæberegionen.
Gul feber er en akut virussygdom, der overføres ved myggestik, og som kan føre til hæmoragisk feber og til dødsfald. Vaccinationen er ikke en del af det nationale vaccinationsprogram.
Et antal sygdomme, såsom meningitis, strubelågsbetændelse og lungebetændelse er forårsaget af haemophilus-bakterien.
Infektion med HPV (human papillomavirus) er den vigtigste årsag til udvikling af livmoderhalskræft. Vaccination er en del af det danske børnevaccinationsprogram.
En alvorlig virusinfektion, der overføres via myggestik som kan være dødelig. Vaccinationen er ikke en del af det nationale vaccinationsprogram.
En yderst smitsom bakteriesygdom med symptomer som luftvejsinfektion og alvorlige hosteanfald. Vaccinationen er en del af det nationale vaccinationsprogram for børn.
En bakteriesygdom, der kan forårsage alvorlig diarré. Spredes nemt gennem forurenet vand og mad. Vaccinationen er ikke en del af det nationale vaccinationsprogram.
En alvorlig, endog livstruende febersygdom, som forårsages af malariaparasitter og spredes via myg. Der kan anvendes forebyggende behandling med malariamedicin.
Meningokoksygdomme kan forekomme hos personer i alle aldre, men udbrud ses især blandt børn og unge.
En smitsom virusinfektion, som starter med symptomer på luftvejsinfektion og medfører udslæt overalt på kroppen. Sygdommen kan have et alvorligt forløb. MFR-vaccination (mod mæslinger, fåresyge og røde hunde) er en del af det danske børnevaccinationsprogram.
Pneumokokker er bakterier, der blandt andet kan forårsage alvorlige sygdomme som meningitis og blodforgiftning. Vaccination mod en række pneumokok-typer er en del af det danske børnevaccinationsprogram. Endvidere tilbydes vaccination til personer med særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom og til personer fra 65 år, som ikke tilhører en risikogruppe.
Polio er en yderst smitsom virussygdom, der kan forårsage meningitis og lammelser og være livstruende. Vaccinationen er en del af det danske børnevaccinationsprogram.
En virussygdom, som påvirker centralnervesystemet og i sidste ende forårsager hjernebetændelse og død. Rabies overføres via et smittet dyrs spyt. Vaccination mod rabies er ikke en del af det nationale børnevaccinationsprogram.
En virus, som forårsager diarré, der kan være alvorlig hos spædbørn og småbørn, især i alderen fra 6 til 18 måneder. Vaccination er ikke en del af det danske børnevaccinationsprogram.
En smitsom virussygdom, der normalt er mild, men kan være alvorlig for gravide pga. høj risiko for fosterskader ved infektion i første del af graviditeten. MFR-vaccination (mæslinger, fåresyge og røde hunde) er en del af det nationale børnevaccinationsprogram.
En sygdom, der skyldes et virus. I Danmark smittes langt de fleste som børn. Virus kan sidenhen være årsag til helvedesild hos personer, der har haft skoldkopper. Vaccination er ikke en del af det danske børnevaccinationsprogram.
En sygdom, der forårsages af en infektion med en bakterie, der normalt findes i jord. Kombinationsvaccination, som også gælder mod stivkrampe, er en del af det nationale børnevaccinationsprogram.
En smitsom og potentielt dødelig bakteriesygdom, der er udbredt i hele verden.
En alvorlig bakterieinfektion, der kan spredes gennem inficeret mad eller drikke.
Covid-19 skyldes en infektion i luftvejene med en type coronavirus kaldet SARS-CoV-2. De fleste, der smittes, vil få ingen eller milde forkølelses- eller influenzalignende symptomer, men nogle kan blive alvorligt syge, og sygdommen kan være dødelig. Covid-19 kan også have en række eftervirkninger, såsom vejrtrækningsproblemer, i kortere eller længere tid. Vaccinationsanbefalinger bliver løbende opdateret.
Kopper er en meget smitsom og dødelig infektionssygdom, som i 1980 blev erklæret udryddet af WHO. Der har dog været flere tilfælde af smitte med abekopper i Danmark og Europa siden maj 2022. Abekopper hører til samme virusfamilie som kopper, men har et mildere sygdomsforløb.