vaccineportalen.dk

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan finder jeg ud af, hvilke vaccinationer jeg har fået, og om de stadig virker?

Du kan finde dine vaccinationer på Det Fælles Medicinkort (www.fmk-online.dk). Du skal dog være bevidst om, at vaccinationer gennemført før den 15. november 2015 ikke pr. automatik er overført, hvorfor der kan være mangler i din oversigt.

Har du fået foretaget vaccinationerne, hos egen læge, dette værende MFR såvel som rejsevacciner, vil disse endvidere fremgå af www.sundhed.dk

Du bør konsultere din læge for at høre om, vaccinationerne fortsat dækker dine behov.

Hvad er en vaccination?

Vacciner indeholder dræbte eller svækkede virus eller bakterier eller nogle af deres bestanddele. De gives i form af en vaccination for at stimulere en persons immunforsvar til at udvikle immunitet på samme måde, som hvis man selv havde haft sygdommen, men uden den faktiske sygdoms kliniske symptomer og følgesygdomme.

Bliver man altid vaccineret i form af en indsprøjtning?

De fleste af de vacciner, der i dag er tilgængelige, gives i form af en indsprøjtning i en muskel eller under huden. Nogle vacciner gives dog oralt gennem munden (f.eks. rotavirusvaccine).

I hvilke tilfælde frarådes vaccination?

Hvis du har akut infektion med feber, bør vaccinationen generelt udskydes. Nogle allergier forårsager også problemer. Der kan være andre situationer hvor nogle vaccinationer frarådes eller ikke må gives, f.eks. ved graviditet. Spørg din læge til råds.

Hvilke reaktioner kan vaccination forårsage?

- Vaccination forårsager typisk ømhed og/eller rødme i og omkring injektionsstedet.

- Nogle vaccinationer kan give feber. Du bliver informeret om de mulige reaktioner i forbindelse med selve vaccinationen.

- Hold øje med reaktionerne i henhold til de modtagne oplysninger. Hvis der opstår unormale symptomer, skal du spørge din læge eller sygeplejerske til råds.

- Spørg din læge om mulige bivirkninger ved vaccinationen.

Rapportering af bivirkning

Al medicin inkl. vacciner som virker, har også bivirkninger. Nogle bivirkninger er harmløse – andre er alvorlige.

Oplever du på egen krop en bivirkning af din medicin eller får du som pårørende kendskab til en bivirkning, kan du rapportere bivirkningen.

Du har tre muligheder:

  • Du kan bede din læge om at rapportere bivirkningen til myndighederne
  • Du kan selv rapportere bivirkningen online til Sundhedsstyrelsen på adressen: www.meldenbivirkning.dk
  • Du kan også kontakte producenten af vaccinen.

GSK overvåger rutinemæssigt sikkerheden ved alle vores lægemidler. Dette inkluderer gennemgang af sikkerhedsdata fra kliniske forsøg og indhentning af rapporter om mulige bivirkninger ved de vacciner, lægemidler og forbrugerprodukter, som vi markedsfører.

Under alle omstændigheder er det vigtigt, at du kontakter din læge hurtigst muligt.

Hvad er en bivirkning?

En bivirkning er den uønskede virkning, som medicin og vacciner kan have, selvom patienten tager den anbefalede dosis. Manglende virkning eller anden virkning af medicin end den forventede er også en bivirkning.

Hvad indeholder vacciner?

Vacciner indeholder forskellige komponenter som dels har til hensigt at udløse immunreaktion og evt. forbedre denne, og dels at forlænge vaccinens holdbarhed. Selve den sygdomsspecifikke vaccinekomponent kan opdeles i tre hovedkategorier:

  1. Vacciner, der indeholder inaktiverede (dræbte) mikroorganismer (f.eks. intramuskulær poliovaccine)
  2. Vacciner, der indeholder levende, svækkede mikroorganismer (f.eks. MFR-vaccine)
  3. Vacciner, der indeholder oprensede antigener (f.eks. stivkrampevaccine).

Kontakt lægen, hvis du er i tvivl om eller utryg ved en konkret vaccines indhold.