vaccineportalen.dk

Myndighedsanbefalinger

Der er ikke et decideret voksen vaccinationsprogram i Danmark svarende til børnevaccinationsprogrammet. 

Anbefalinger til vaccination udarbejdes af Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut (SSI).

De danske sundhedsmyndigheder anbefaler vaccination mod sæson influenza for risikogrupper (blandt andre gravide, mere end 12 uger henne, ældre over 65 år, personer med kroniske sygdomme).

Visse risikogrupper anbefales vaccineret mod for eksempel hepatitis B og influenza, ligesom der er anbefalinger vedr. for eksempel mæslinger, stivkrampe og difteri.

Ligeledes anbefales vaccination mod hepatitis B til eksempelvis børn af mødre med hepatitis B, husstandsmedlemmer samt seksualpartnere til personer med hepatitis B, visse personalegrupper, mænd der har sex med mænd, samt en række andre grupper – herunder ved rejserelateret risiko.

Der er også anbefalinger om pneumokok vaccination af visse risikogrupper.

Kvinder i den fødedygtige alder, der ikke er immune for røde hunde anbefales vaccineret (med mæslinge-, fåresyge-, røde hunde vaccine).

Desuden anføres, at personer der ikke er immune for mæslinger bør vaccineres, særlig inden rejse til område med mæslingecirkulation.

Endelig anbefaler SSI, at alle bør revaccineres mod difteri og stivkrampe hvert 10. år. Endvidere anbefales revaccination i forbindelse med rejser til udlandet, såfremt sidste vaccination er mere end 10 år siden.

Desuden kan der være specifikke anbefalinger afhængigt af ens erhverv, f. eks for kloakarbejdere.

Nogle risikogrupper, for eksempel adoptivforældre til børn der kommer fra områder med højere forekomst af hepatitis A, anbefales vaccineres mod hepatitis A.

Dertil kommer specifikke anbefalinger om vaccination mod forskellige sygdomme i forbindelse med udlandsrejser. 

Tal med din læge om du tilhører en gruppe der anbefales vaccineret mod en eller flere sygdomme.