vaccineportalen.dk

Rotavirus

Rotavirus forebyggelse ved rejse til følgende lande

Sygdommen og dens symptomer

Rotavirus forårsager sygdom med diarré og opkastning, især hos børn i alderen fra 6 til 18 måneder. Blandt voksne er sygdommen mindre udbredt og desuden betydeligt mere godartet og kortvarig. Sygdommen er forbundet med risiko for dehydrering, især for spædbørns vedkommende, der kan være alvorlig (livstruende) og kræve indlæggelse med henblik på intravenøs væskebehandling.

Symptomerne på rotavirusinfektion omfatter vandig diarré, opkastning og i nogle tilfælde feber, som tilsammen hurtigt kan medføre væskemangel. Symptomerne varer normalt ved i cirka fem dage, men kan hos spædbørn vare ved betydeligt længere.

Inkubationsperioden er et par dage, og store mængder af virussen udskilles via afføringen i en uges tid.

Vaccination

Vaccination er ikke en del af det danske børnevaccinationsprogram.

Der findes vacciner tilgængelige mod rotavirus. Alt efter hvilket produkt der er tale om, indtages vaccinen gennem munden i to eller tre doser.

Forekomst

Rotavirus er en meget hyppig årsag til sygdom med diarré og opkastning hos børn både i Danmark og resten af verden. Rotavirus er meget smitsomt og stort set alle børn har været smittet med sygdommen, når de er 2-3 år.

Sygdommen optræder sæsonbetonet – i Danmark typisk december til april.

I Danmark er rotavirusrelaterede dødsfald ekstremt sjældne, men ifølge WHO's beregninger var der på verdensplan omkring 453.000 dødsfald blandt børn i 2008 som følge af rotavirusrelateret gastroenteritis (mave-tarm-katar).

Smittekilder

Direkte eller indirekte indtagelse af afføring fra smittede personer.

Fysisk kontakt med andre mennesker

  • Infektion via berøring af eksempelvis legetøj og dørhåndtag
  • Indtagelse af forurenet mad eller drikke.

Tal med din læge om vaccination af dit barn.