vaccineportalen.dk

Pneumokoksygdomme

Pneumokoksygdomme forebyggelse ved rejse til følgende lande

Sygdommen og dens symptomer

Alvorlige pneumokoksygdomme ses især hos små børn og ældre samt personer med svækket immunforsvar. Udover de alvorlige tilfælde af meningitis og blodforgiftning er pneumokokker også hyppigt årsag til lungebetændelse, bihulebetændelse og mellemørebetændelse hos børn. Bakterien inddeles i flere forskellige serotyper, der varierer i forekomst.

Vaccination

Der findes flere slags vacciner mod pneumokoksygdom, som beskytter mod et antal af de almindeligste pneumokoktyper.

Vaccination er en del af det danske børnevaccinationsprogram og gives som 3 doser ved 3, 5 og 12 mdr. alder.

Endvidere tilbydes vaccination til personer med særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom og til personer fra 65 år, som ikke tilhører en risikogruppe.

Forekomst

Det er almindeligt at bære pneumokokker i næsesvælget uden selv at blive syg af det. Særligt hos børn er bærertilstand udbredt.

Smittekilder

Overføres via sekreter fra luftvejene

 

Tal med din læge om vaccination.