vaccineportalen.dk

Pneumokoksygdomme forebyggelse ved rejse til følgende lande

Den pågældende sygdom anses ikke i Danmark for at være en rejsesygdom, hvorfor ingen specifikke destinationer optræder. Tal med din læge eller en vaccinationsklinik om dit individuelle vaccinationsbehov ved pågældende sygdom.