vaccineportalen.dk

Gul feber

Gul feber forebyggelse ved rejse til følgende lande

Sygdommen og dens symptomer

Gul feber er en akut virussygdom, der overføres ved myggestik, og som kan føre til hæmoragisk feber. Tidlige symptomer er feber og kvalme. I den anden, mere alvorlige "gule" fase, kan sygdommen føre til blødning, nyre- eller leversvigt og dødsfald.

Vaccination

Som tommelfingerregel anbefales vaccination mod gul feber for alle over 9 måneder, som rejser til et område, hvor gul feber forekommer - især hvis destinationen er et landområde, jungle eller savanne (se anbefalinger for hvert enkelt land, og tal med din læge).

Det er den rejsendes ansvar at sørge for rette vaccination, idet vaccinationen ikke er en del af det nationale vaccinationsprogram.

Vaccinationen gives i en enkelt dosis og giver livslang immunitet. Vaccinationen skal tages 10 dage før ankomst til risikoområdet. I henhold til WHO træder dokumentationen for vaccination i kraft 10 dage efter vaccination, og hvis gyldigt, gælder det livslangt.

Nogle lande kræver dokumentation for vaccination fra rejsende, der ankommer fra lande, som de anser som risikoområder for gul feber. Ifølge WHO's udmelding fra juli 2016 er dokumentation for vaccination mod gul feber gyldigt hele livet. I visse lande, primært i Vestafrika, er der desuden krav om, at alle rejsende kan fremvise dokumentation for vaccination. Det er vigtigt at vide, at transitophold i lande kan medføre krav om vaccination ved videre rejse til et andet land, herunder til lande uden for gul feber-transmissionszonen. Alle disse forhold kan ændres løbende og den rejsende anbefales derfor at rådføre sig med egen læge, vaccinationsklinik og evt. ambassaden.

Ifølge SSI anbefales, at rejsende med nedsat immunforsvar ikke bør vaccineres mod gul feber, da vaccinen indeholder levende, svækket gul feber virus. Gravide, ammende og børn under 9 måneder bør ikke vaccineres, med mindre helt specielle forhold gør sig gældende.

Hvis du er gravid og ikke tidligere vaccineret skal du rådføre dig med din egen læge og overveje at udskyde rejsen til efter endt graviditet.

Hvis vaccinationen ikke gives af medicinske årsager, skal et fritagelsesbrev eller en skriftlig begrundelse for manglende vaccination vedhæftes den internationale dokumentation på vaccination. Brevet eller begrundelsen skal være på engelsk og være underskrevet af en læge.

Anden beskyttelse

I endemiske områder kan risikoen for infektion reduceres, for eksempel ved hjælp af insektmidler, tøj og myggenet behandlet med permetrin.

Forekomst

Gul feber forekommer i tropiske områder, især i landområder, i jungle og på savanne i Afrika og Central- og Sydamerika. Udbrud i byer forekommer.

Smittekilder

Sygdommen overføres af myg.

Tal med din læge eller vaccinationsklinik om eventuel vaccination mod gul feber.