vaccineportalen.dk

Ofte stillede spørgsmål om børnevaccinationsprogrammet

Hvad er en vaccination?

Vacciner indeholder dræbte eller svækkede vira eller bakterier eller nogle af deres bestanddele. De gives i form af en vaccination for at stimulere en persons immunforsvar til at udvikle immunitet over for sygdommen på samme måde, som hvis man selv havde haft sygdommen, men uden den faktiske sygdoms kliniske symptomer og følgesygdomme.

Bliver man altid vaccineret i form af en indsprøjtning?

De fleste af de vacciner, der gives i dag, gives i form af en indsprøjtning i en muskel eller under huden. Nogle vacciner gives dog oralt som dråber i munden (f.eks. rotavirusvaccine).

Hvorfor gør det ondt at blive vaccineret?

Synet af en kanyle og bare tanken om at skulle vaccineres kan gøre barnet utrygt og sågar forårsage en følelse af fysisk smerte. Årsagen til selve smerten ved selve stikket er, at hudens smertenerver aktiveres.

I nogle tilfælde føler barnet slet ingen smerte. Når der sprøjtes vaccine (væske) ind i vævet via en injektionssprøjte, forårsager det vævsudvidelse, hvilket kan få barnet til at føle smerte, og det immunrespons, vaccinen fremkalder, kan forårsage rødme og ømhed. Tag en snak med lægen om det, hvis barnet er meget bange for at skulle vaccineres. Der findes flere forskellige teknikker, der kan bruges til at løse dette problem.

Forberedelse til vaccination

 • Sørg for at få en tid hos lægen i god tid.
 • Medbring vaccinationskortet og/eller et eventuelt andet relevant dokument, hvoraf det fremgår, hvilke vaccinationer barnet allerede har fået, og om der er andre faktorer, f.eks. allergi, der skal tages højde for.
 • Gør opmærksom på eventuelle ændringer med hensyn til barnets helbred, når du bestiller tid hos lægen, da det nogle gange kan være relevant.
 • Hvis barnet er syg med feber, bør vaccination udskydes. Der er dog normalt ingen grund til at udskyde vaccinationsplanen, hvis barnet kun har en mild infektion, f.eks. forkølelse.

Kan man fravælge eller afvige fra vaccinationsprogrammet?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn i Danmark bliver vaccineret i henhold til det danske børnevaccinationsprogram. Vaccinationerne er gratis, og det er frivilligt, om man vil lade sit barn vaccinere. Tal med din læge om børnevaccinationsprogrammet.

I hvilke tilfælde frarådes vaccination?

Hvis barnet har akut infektion med feber, bør vaccinationen generelt udskydes. En mild luftvejsinfektion eller mavesygdom udgør dog generelt ingen hindring for, at barnet kan få den anbefalede vaccination. Der er andre situationer hvor vaccination frarådes. Tal med din læge om vaccination bør udskydes eller ej.

Hvilke reaktioner kan vaccination forårsage?

Vaccination kan have bivirkninger.

 • Vaccination forårsager typisk ømhed og/eller rødme i og omkring injektionsstedet.
 • Nogle vaccinationer kan give feber. Du bliver informeret om de mulige reaktioner i forbindelse med selve vaccinationen.
 • Du skal kontrollere for eventuelle reaktioner i henhold til lægens/vaccinationsklinikkens anvisninger og indberette eventuelle unormale symptomer til det sted, hvor vaccinationen blev foretaget.
 • Det er vigtigt at afsætte god tid til eventuelle påkrævede vaccinationer, især når det gælder småbørn og spædbørn.
 • Et barn, der er bange for at skulle vaccineres, kan virke nervøst, rastløst eller mere følsomt end normalt.
 • Den læge eller sygeplejerske, der foretager vaccinationen, vil altid oplyse om de mulige bivirkninger samt kontrol og behandling af disse.

Tal med din læge om mulige bivirkninger ved vaccination.

Hvor kan jeg få oplysninger om vaccinationer?

Sundhedsstyrelsen har udgivet en informationsfolder vedr. børnevaccinationsprogrammet, ligesom du kan finde information på deres hjemmeside. Tal desuden med dit barns læge om børnevaccinationerne.

Må der være afvigelser i forhold til vaccinationsprogrammet?

Nogle gange er det ikke muligt at følge den anbefalede immuniseringsplan til punkt og prikke. De mest almindelige årsager til dette er, at man får en akut infektion eller flytter til et andet land.

Tal med dit barns læge om mulighed for tilpasning af programmet enten pga. forestående rejse/udstationering eller hvis nogle vaccinationer har været udskudt.

Hvad indeholder vacciner?

Vacciner indeholder forskellige komponenter som dels har til hensigt at udløse immunreaktion og evt. forbedre denne, og dels at forlænge vaccinens holdbarhed. Selve den sygdomsspecifikke vaccinekomponent kan opdeles i tre hovedkategorier:

 1. Vacciner, der indeholder inaktiverede (dræbte) mikroorganismer (f.eks. intramuskulær poliovaccine)
 2. Vacciner, der indeholder levende, svækkede mikroorganismer (f.eks. MFR-vaccine)
 3. Vacciner, der indeholder oprensede antigener (f.eks. stivkrampevaccine).

Kontakt lægen, hvis du er i tvivl om eller utryg ved en konkret vaccines indhold.

Hvilke bivirkninger er der ved vaccination?

Ved vaccination kan der, ligesom det er tilfældet med al anden medicin, forekomme bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger er milde f.eks. feber eller rødme og hævelse omkring injektionsstedet og forsvinder i løbet af et par dage.

Alvorlige bivirkninger efter vaccination f.eks. en alvorlig allergisk reaktion, forekommer yderst sjældent. Vær særligt opmærksom på barnet de første par dage efter vaccinationen og ring til lægen, hvis du opdager noget, der giver anledning til bekymring.

Tal med din læge om mulige bivirkninger herunder sjældne og alvorlige.

Hvad er feber?

Feber er kroppens naturlige reaktion på betændelse eller infektion. Feber er ofte et tegn på infektion, der skyldes bakterier eller en virus.

Hvordan finder jeg ud af, hvilke vaccinationer barnet har fået, og om de stadig virker?

Alle dine rejsevaccinationer er registreret på dit gule vaccinationskort.

Fra 15. november 2015 har alle læger/vaccinationsklinikker haft pligt til at indberette alle givne vaccinationer i Det Danske Vaccinationsregister (DDV). Alle vaccinationer givet efter denne dato fremgår derfor af det elektroniske vaccinationskort. Vaccinationer givet før denne dato, vil ikke nødvendigvis fremgå af vaccinationskortet.

Du kan finde dine vaccinationer: Det Fælles Medicinkort

Har du fået foretaget vaccinationerne, hos egen læge, dette værende MFR såvel som rejsevacciner, vil disse endvidere fremgå af www.sundhed.dk.

Tal med din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit barn er vaccineret, og om vaccinerne fortsat er dækkende.